ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ

Витяги зі Статуту Громадської організації

Асоціація сомельє України»

 

Громадська організація „АСОЦІАЦІЯ СОМЕЛЬЄ УКРАЇНИ”,  надалі – „Організація”, є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на принципах добровільності й спільності інтересів її членів для сумісної реалізації громадянами своїх прав і свобод.Організація створюється й діє на основі чинного законодавства України, цього Статуту.

1.10.Організація поширює свою діяльність на всю територію України, має всеукраїнський статус. Центральні Статутні органи Організації перебувають у Києві.

 2.1.
Основна мета діяльності Організації: спільна реалізація членами Організації своїх прав і свобод на основі єдності інтересів для участі у підвищенні ділової кваліфікації й професіоналізму сомельє в Україні шляхом надання їм методичної,. правової та культурно-виховної допомоги.

2.2.Основними завданнями Організації є:

 • сприяння поширенню професійних знань і накопиченого досвіду членів Організації;
 • сприяння підвищенню ділової кваліфікації й професіоналізму членів Організації;
 • сприяння організації фінансової, матеріальної та творчої допомоги членам Організації., забезпечення їх професійного розвитку за допомогою спеціалізованих некомерційних семінарів, тренінгів, стажувань;
 • сприяння співробітництву з закордонними й міжнародними громадськими організаціями. об’єднаннями, союзами, асоціаціями;
 • створення сприятливих умов для професійної активності, забезпечує високий соціальний, економічний і правовий статус членів Організації;
 • представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

3.1.Організація будується на принципах індивідуального членства. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку. Умовою членства в Організації є прийняття положень цього Статуту та участь у діяльності Організації.

3.2.Членство в Організації є добровільним. Прийом здійснюється  за особистою письмовою заявою вступаючого.

3.3.Прийом в Організацію здійснює його виконавчий орган – Правління Організації на підставі письмової заяви вступаючого. Рішення про вступ до Організації нового члена є прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні членів Правління. Відмова у прийомі в Організацію може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством України про об’єднання громадян.

3.4. Прийом у члени Організації здійснюється за умови:

 • визнання положень Статуту Організації;
 • визнання мети й завдань Організації;
 • сплати вступного внеску.

3.5.Членство в Організації не є фіксованим.

3.6.Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюється і змінюється Загальними зборами членів Організації, які мають право зменшити їх розмір чи повністю звільнити від їх сплати.

3.7.Виключення (вихід) з Організації здійснюється за письмовою заявою члена (власне бажання), в разі несплати членських внесків більш, як за шість місяців, або за порушення Статуту, морально-етичних норм, за допущення правопорушень, не сумісних із членством у ньому.

Рішення про виключення з членів Організації приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів членів Правління. Воно може бути оскаржене на Загальних зборах членів Організації. Рішення Загальних зборів є остаточним.

4 Права та обов’язки членів організації

4.1.  Члени Організації мають право:

 • брати участь в обговоренні й прийнятті рішень з усіх питань його діяльності;
 • обирати й бути обраними в його органи управління;
 • виносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності;
 • отримувати інформацію про діяльність Організації, його органів управління;
 • особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях органів управління, якщо питання, що розглядаються, стосуються його персонально;
 • користуватися пільгами встановленими Загальними зборами для членів Організації;
 • вільно вийти з Організації.

4.2.   Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати положення Статуту й рішення органів управління Організації, прийняті в межах їх компетенції;
 • брати участь у діяльності Організації у міру своїх можливостей, а в разі обрання до органів управління – виконувати покладені на них обов’язки;
 • вільно обговорювати на Загальних зборах, засіданнях органів управління, у засобах масової інформації діяльність Організації;
 • сплачувати вступний та членські внески;
 • дотримуватися норм моралі, поважати права та інтереси інших членів Організації.

 


Щусева, 22/13. к1,
04060, г. Киев, Украина

тел.: +380444917731
тел.: +380674037818

sommelierua@gmail.com
info@sommelierua.com